Kontakt:

Adresa úradu:
Obecný úrad Hniezdne
Hniezdne 1
065 01 Hniezdne
Telefón:
052/432 30 36
Fax:
052/432 17 12
E-mail:
obechniezdne@stonline.sk

www.hniezdne.ocu.sk
IČO: 00 329 886

Úradné hodiny:

Po
Ut
St
Št
Pi
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Organizácie obce

Obecná knižnica Hniezdne

Adresa: 065 01 Hniezdne č. 234 (poschodie)
Tel.: 052 4283781

Kontaktná osoba:
Gabriela Rurová, Obecný úrad Hniezdne

Základné informácie:
Knižnica požičiava knihy i ďalšie dokumenty z vlastného fondu domov i v priestoroch knižnice, poskytuje bibliograficko-informačné služby. Zaoberá sa informatickou prípravou žiakov MŠ a ZŠ, pripravuje kolektívne podujatia pre deti, mládež a dospelých. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby požičiava dokumenty z iných knižníc.

Výpožičná doba:
Pondelok  15,00 hod. – 18,00 hod.
Piatok       15,00 hod. – 18,00 hod

 

Základná škola s materskou školou Hniezdne

Adresa: 065 01 Hniezdne č. 244
Tel.: 052 4323035, 4283751
e-mail: zssmshniezdne@mail.t-com.sk
web: http://www.zshniezdne.edu.sk

Kontaktná osoba:
PaedDr. František Solár – riaditeľ školy 
Ing. Adriena Ondrejčeková  – zástupkyňa riaditeľa školy

Základné informácie:
ZŠ s MŠ je rozpočtovou organizáciou Obce Hniezdne od 01.07.2002.